Select Page

TUNEL DEL TERROR

Oferim la possibilitat d’adaptar un espai (sala polivalent, plaça, jardí,…) en un passatge o túnel del terror. Generem espais a mida, normalment, basant-nos en la reconstrucció d’un poble abandonat. Cada espai recreat compta d’elements que el formen, il·luminació i música pensada expressament, i un actor o actriu que dóna vida a un personatge terrorífic. Oferim la possibilitat de crear el passatge amb actors professionals o amb voluntaris del poble, prèvia formació per part del nostre equip.

Si necessites més informació dels nostres serveis contacte amb nosaltres